Coneix el nostre programa

1.1.- Congelació dels impostos i les taxes municipals durant els propers 4 anys.

2.1.- Execució del projecte constructiu del Pont de Mas Lluí.

2.2.- Creació de la 3ª línia de bus urbà: JustMetro 2 (JM2) que permetés la unió del barri de Mas Lluí amb el centre del poble i Barcelona.

2.3.- Modificació del traçat actual del JustTram (JT) de manera que donés una millor connexió a tots els barris de Sant Just.

3.1- Creació del corredor verd-esportiu de la riera de Sant Just, amb la construcció del nou pavelló al costat de la ITV connectant el nou pavelló amb la Bonaigua i Collserola, fent de la riera un espai verd de lleure i esport que connecti Collserola amb el Llobregat i els 2 pavellons, enllaçant amb els corredors verd i blaus del PDU.

4.1.- Ampliació del cos de Policia Local amb la figura del Policia de proximitat.

4.2.- Incrementar les accions preventives a conductes delictives reforçant la il·luminació del carrers, implementant la il·luminació amb sensors de moviment, creant anclatges al terra per a motos estacionades al carrer, seguir desplegant els dispositius de càmeres de seguretat intel·ligents i creació de tanques perimetrals més altes.

4.3- Fer complir l’Ordenança de Civisme amb permissivitat 0 a les conductes incíviques.

5.1.- Creació del Pla Estratègic de Creixement i Cohesió Urbana 2023-2035 amb l’objectiu de preservar la singularitat i l’actual model urbanístic de Sant Just i la integració urbana dels barris eliminant les barreres que el ssepara.

5.2.- No a la construcció dels projectes de la Bòbila i les Escales.

6.1- Dinamització de l’activitat comercial al centre del poble als caps de setmana. Volem que el centre de Sant Just també tingui vida els caps de setmana.

7.1.- Impuls del Pla per a la re-adquisició d’habitatges HPO, de manera que tots aquests habitatges puguin tornar a la bossa d’habitatge públic i poder-los sotmetre de nou a sorteig, donant una nova oportunitat d’accés a l’habitatge a joves i famílies.

7.2.- Creació del Programa per facilitar el lloguer d’habitatges privats a preus assequibles mitjançant bonificacions a l’IBI i amb l’aval de l’Ajuntament.

7.3.- Creació de nous habitatges d’HPO en règim de lloguer mitjançant col·laboració público-privada.

8.1.- Construcció del nou Mil·lenari II per a la Gent Gran a les Basses de Sant Pere.

9.1.- Adquisició de l’Hostal Nou de la Carretera com a nova casa dels artistes de Sant Just.

9.2.- Increment del Programa de beques educatives.

9.3.- Millora de la climatització de les aules de les escoles de Sant Just.

10.1.- Creació del Síndic de greuges de Sant Just i reestructuració de l’estructura de l’Ajuntament reforçant aquells departaments on tenen manca de personal.